Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Interpolacja Lagrange'a

zł20.00
Tax included

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Założenia programu:

Wprowadź dane, a następnie naciśnij przycisk

Opis produktu

Program służący do interpolacji i ekstrapolacji funkcji dyskretnej przy wykorzystaniu wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a. Zadaniem użytkownika jest dostarczenie zbioru danych (n+1) równoodległych wartości argumentu, gdzie n może przyjmować wartości od 6 do 20.

Możliwości programu

 • Obliczanie wartości interpolujących dla dowolnie wybranych punktów x z przedziału [x(0);x(n)].
 • Obliczanie wartości ekstrapolujących dla punktów x z przedziałów [x(0)-h;x(0)) i (x(n);x(n)+h], gdzie h = (x(n)-x(0))/n.

Testowanie programu

Do testów programu należy wykorzystać zadaną funkcję dyskretną o wartościach wyliczonych z wielomianu stopnia piątego. Wyniki obliczeń umożliwiają weryfikację poprawności implementacji metody Lagrange'a.

Przykładowe wykorzystanie

// Przykładowy zestaw danych:
x(0) = 0, x(1) = 1, ..., x(6) = 6
// Przykładowe wartości dla funkcji dyskretnej wyliczone z wielomianu stopnia 5:
y(0) = f(x(0)), y(1) = f(x(1)), ..., y(6) = f(x(6))

W celu przeprowadzenia interpolacji lub ekstrapolacji, użytkownik powinien podać żądany punkt x wraz z odpowiednim zestawem danych wejściowych.

Quantity
 

Legal Notice

 

Delivery

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.sku250
145 Items

Tags

Products in the same category