Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Macierze - wybór elementu głównego, wyznacznika, wyniki pośrednie - Metoda Gaussa

zł20.00
Tax included

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Możliwości programu:

Ten zestaw kodów źródłowych JAVA skupia się na podstawowych i zaawansowanych operacjach numerycznych z wykorzystaniem macierzy.
W pakiecie znajdziesz metody do: mnożenie macierzy, dodawanie macierzy, potęgowanie macierzy, porównywanie macierzy, transpozycja macierzy, odwracanie macierzy.

 1. Mnożenia macierzy A przez macierz B - algorytm realizujący mnożenie macierzowe zgodnie z regułami algebry.
 2. Dodawania macierzy A do macierzy B - procedura sumująca odpowiadające sobie elementy obu macierzy.
 3. Podnoszenia macierzy A do potęgi - metoda obliczająca potęgę macierzy, wykorzystująca szybkie potęgowanie.
 4. Porównywania macierzy A z macierzą B - funkcja sprawdzająca równość macierzy na podstawie wszystkich elementów.
 5. Transponowania macierzy A (A^t) - algorytm zamieniający wiersze z kolumnami, tworzący macierz transponowaną.
 6. Zamiany wierszy - procedura umożliwiająca zmianę kolejności wierszy w macierzy.
 7. Zamiany kolumn - funkcja pozwalająca na zmianę kolejności kolumn w macierzy.
 8. Odwracania macierzy A (A^-1) - złożony algorytm obliczający macierz odwrotną, jeżeli istnieje.
Quantity
 

Legal Notice

 

Delivery

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.sku259
445 Items

Tags

Products in the same category