Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Współczynnik wielomianu aproksymacyjnego

zł20.00
Tax included

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Założenia programu:

Wprowadź dane, a następnie naciśnij przycisk

W przedziale [a,b] zadana jest funkcja dyskretna dla (n+1) równoodległych wartości argumentu (w węzłach), gdzie n może przyjmować wartości n = 8, ..., 25. Znaleźć wielomian aproksymacyjny ustalonego stopnia s (gdzie s = 1, ..., 6). Obliczyć dla zadanego n i ustalonego s:

 • Współczynniki wielomianu aproksymacyjnego,
 • Błędy aproksymacji w węzłach,
 • Sumę kwadratów odchyleń aproksymacji w węzłach,
 • Maksymalne, co do modułu, błędy bezwzględne i względne w węzłach,
 • Średni błąd bezwzględny i względny w węzłach,
 • Wartości aproksymujące dla kilku dowolnie wybranych x z przedziału [a,b],
 • Wartości ekstrapolujące dla dowolnie wybranych x z przedziału [a-h,a) i z przedziału (b,b+h], gdzie h=(b-a).
Quantity
 

Legal Notice

 

Delivery

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.sku253
323 Items

Tags

Products in the same category