Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Interpolacja wielomianowa

zł20.00
Tax included

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Założenia programu:

Wprowadź dane, a następnie naciśnij przycisk

Interpolacja Wielomianowa - przykład giełdowy

Program oblicza wartości interpolowane dla danych giełdowych, wykorzystując metody numeryczne i wielomian interpolacyjny. Program może obliczać dane nie związane z giełdą.

Dane Wejściowe:

Węzeł 1: X=-3.0; Y=10.5
Węzeł 2: X=-2.0; Y=10.6
Węzeł 3: X=-1.0; Y=10.8
Węzeł 4: X=1.0; Y=10.5
Węzeł 5: X=5.0; Y=10.0
Węzeł 6: X=6.0; Y=9.8
Węzeł 7: X=7.0; Y=10.2
Węzeł 8: X=8.0; Y=10.3
Węzeł 9: X=11.0; Y=10.3
Węzeł 10: X=14.0; Y=10.4
Węzeł 11: X=15.0; Y=10.4
Węzeł 12: X=16.0; Y=10.5
Węzeł 13: X=17.0; Y=10.4

Wyniki Interpolacji:

Dzień: 2.03; Wynik: 17.977272727272734
Dzień: 3.03; Wynik: 19.244444444444454
Dzień: 4.03; Wynik: 14.550000000000008
Dzień: 9.03; Wynik: 8.577777777777776
Dzień: 10.03; Wynik: 8.049999999999999
Dzień: 12.03; Wynik: 12.527777777777779
Dzień: 13.03; Wynik: 12.327272727272728
Dzień: 18.03; Wynik: 173.29444444444465
Dzień: 19.03; Wynik: 1488.3999999999996
Dzień: 20.03; Wynik: 7679.35

Wyniki te przedstawiają wartości interpolowane dla wybranych dni, pozwalając przewidywać potencjalne wyniki w dniach, dla których nie posiadamy danych historycznych.

Quantity
 

Legal Notice

 

Delivery

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.sku251
342 Items

Tags

Products in the same category