Sale

Products at promotional prices, all

Na licencji - nalicencji.pl

Pierwszy w Polsce tytuł dedykowany produktom licencyjnym i branży IP. Prezentacje licencji, hity sprzedażowe, prognozy, analizy sprzedaży, trendy i mody konsumenckie. Wszystkie kategorie produktów, w tym także FMCG. Ważne źródło informacji dla producentów i detalistów.

http://nalicencji.pl