Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Pierwiastki rzeczywiste wielomi

zł20.00
Tax included

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Możliwości programu:

Treść zadania:

Metoda stycznych (Newtona) znaleźć wszystkie rzeczywiste pierwiastki poniższych równań algebraicznych:

x^5 + x^4 - x^3 - 0.2*x^2 + 3*x + 0.5 = 0
x^6 - 6*x^5 + 3*x^4 + 5*x^3 - 6*x + 2 = 0

...

x^9 + 3*x^8 - x^7 + x^6 + 6*x^5 - 7*x^4 + x^3 + x^2 - x + 2 = 0

Podać błędy bezwzględne rozwiązań (|f(x)|) oraz dokładność znalezionych pierwiastków (błąd bezwzględny dwóch ostatnich przybliżeń pierwiastka).
[Pierwiastki rzeczywiste wielomianów - metoda stycznych - Newtona]

Przykładowe rozwiązanie zadania dla wielomianu x^8 - 5*x^7 + 3*x^6 + 8*x^5 - 35*x^4 + 73*x^3 - 6*x^2 + 23*x + 7 = 0:
Obliczanie pierwiastków wielomianu:

1.0x^8 + -5.0x^7 + 3.0x^6 + 8.0x^5 + -35.0x^4 + 73.0x^3 + -6.0x^2 + 23.0x^1 + 7.0
x[0] = -2.1833226915568296


Błąd rozwiązania: 4.85201212541142E-10
Dokładność: 1.5160761535071288E-10


x[1] = -0.2440592131599001

Błąd rozwiązania: 0.16218081536159623
Dokładność: 0.3772381971071004


x[2] = 2.2664087822610406

Błąd rozwiązania: 1.411901706660501E-10
Dokładność: 4.5709658280657095E-11

x[3] = 4.016776856014426


Błąd rozwiązania: 2.3505908330889724E-10
Dokładność: 1.339772737196654E-10

Quantity
 

Legal Notice

 

Delivery

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.sku257
123 Items

Tags

Products in the same category