Kody źródłowe JAVA: Metody numeryczne - Nieliniowe równanie wielomianowe z założoną dokładnością - znajdowanie pierwiastków

20,00 zł
Brutto

Zawartość pakietu:

 • Archiwum ZIP: Zawiera projekt Netbeans i plik JAR.
  • Kody źródłowe: Projekt Netbeans z kodem gotowym do modyfikacji.
  • Executable JAR: Uruchomienie programu w celu szybkiego przetestowania funkcjonalności.

Specyfikacja kodu źródłowego:

 • Edytowalność: Kod źródłowy jest dostosowany do szybkich zmian i personalizacji.
 • Rozszerzalność: Kod jest konfigurowalny i może być zintegrowany z innymi projektami.

Instrukcja uruchomienia:

 • Wymagania: Upewnij się, że Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowana.
 • Uruchomienie: Użyj pliku run.bat w głównym katalogu programu dla Windows lub wykonaj java -jar nazwa_programu.jar w terminalu.
 • Wsparcie: W przypadku trudności, zapoznaj się z dołączoną instrukcją w sekcji "Jak uruchomić program?".

Możliwości programu:

Treść zadania: 
Stworzyć narzędzie do znajdowania we wskazanym przedziale pierwiastków nieliniowego równania wielomianowego z założoną dokładnością. Stworzone narzędzie należy przetestować dla 3 różnych równań, dokonać analizy błędów, a rozwiązanie zilustrować graficznie.

Równanie nr 1: ax^3-bx^2-cx+d=0
Równanie nr 2: ax^3+bx^2-cx+d=0
Równanie nr 3: ax^3-bx^2-cx-d=0

Pole [równanie] - oznacza równanie które zostanie użyte podczas obliczeń
pole [dokładność] - oznacza dokładność obliczeń
pole [przedział OD] - oznacza przedział początkowy
pole [przedział DO] - oznacza przedział końcowy\n" +
pole [a] - oznacza współczynnik \"a\" podstawiany do wybranego równania
pole [b] - oznacza współczynnik \"b\" podstawiany do wybranego równania
pole [c] - oznacza współczynnik \"c\" podstawiany do wybranego równania
pole [d] - oznacza współczynnik \"d\" podstawiany do wybranego równania

Ilość
na stanie
 

Regulamin

 

Dostawa

Jak uruchomić program?

Aby uruchomić pobrany program (jar), potrzebujesz środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku, jak to zrobić.

Wymagania wstępne:

 • Upewnij się, że Java jest zainstalowana na Twoim komputerze. Możesz to zweryfikować, wpisując java -version w wierszu poleceń lub terminalu.
 • Jeśli nie masz Javy, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Java Runtime Environment (JRE) lub Java Development Kit (JDK).

Uruchamianie programu:

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego.

Dla systemów Windows:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz wiersz poleceń (cmd) lub PowerShell.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.

Dla systemów macOS i Linux:

 1. Zapisz plik nazwa_programu.jar na swoim komputerze.
 2. Otwórz terminal.
 3. Przejdź do katalogu zawierającego plik nazwa_programu.jar.
 4. Wpisz java -jar nazwa_programu.jar i naciśnij Enter.
sku258
232 Przedmioty

Tagi

Produkty w tej samej kategorii