Papierniczy Świat

Papierniczy Świat
Prenumerata (cena): 
80 zł
Wydanie bieżące (cena): 
15 zł
Numer archiwalny (cena): 
20 zł
Częstotliwość: 
7 wydań w roku
Koszt wysyłki: 
0 zł


magazyn adresowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła

Magazyn skierowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła. Nowości w ofercie, tendencje na rynku, czy zmiany prawa – to tylko przykłady rubryk i tematyki jaką porusza zespół redakcyjny. Do współpracy zaproszeni są również praktycy oraz eksperci, którzy przekładają teorię na realia w jakiej funkcjonuje branża. Obecność na licznych imprezach, kontraktacjach, targach w kraju i za granicą oraz na bieżąco ualtualniana baza wysyłek redakcyjnych i pokaźna liczba prenumeratorów sprawia, iż magazyn Papierniczy Świat jest cenionym narzędziem w komunikacji z branżą oraz poszukiwaniu partnerów biznesowych. Papierniczy Świat jako jedyny magazyn z Polski przynależy do międzynarodowego stowarzyszenia branży PBS - International Stationery Press Association (ISPA).