Świat Zabawek

Świat Zabawek
Prenumerata (cena): 
80 zł
Wydanie bieżące (cena): 
15 zł
Numer archiwalny (cena): 
20 zł
Częstotliwość: 
9 wydań w roku
Koszt wysyłki: 
0 zł


magazyn skoncentrowany na problemach i tendencjach branży zabawkarskiej

Informacja. Integracja. Edukacja. Zespół Świata Zabawek podpatruje trendy, tendencje, zmiany w prawie oraz kierunki handlu zabawkami. Cenne źródło informacji dla i o branży dla każdego profesjonalisty. Świat Zabawek to więcej niż magazyn, to medium wokół którego podejmowane są liczne inicjatywy, które budują społeczność branży zabawkarskiej. Strona www [www.swiatzabawek.net], spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty – wszystko to uzupełnia wysokiej jakości redakcję prezentowaną na łamach Świata Zabawek. Ścisła współpraca z organizacjami branżowymi w Europie i na świecie, oraz ekskluzywne członkostwo w Stowarzyszeniu Magazynów Branżowych ITMA podkreśla, iż magazyn Świat Zabawek to doskonała platforma komunikacji biznesowej.